Case study: 10K month với KDP ( Kindle Direct Publishing) của một bạn học viên KDP01

Lời mở đầu Dạo này Sài Gòn thời tiết hay mưa gió, ngồi núp trong nhà làm sách KDP là lý tưởng rồi. Sẵn vừa được 1 bạn học viên lớp KDP01 chia sẽ 1 quyển sách của bạn đó leo lên Best-seller rank với doanh thu 10K/ tháng, trung …

Đọc TiếpCase study: 10K month với KDP ( Kindle Direct Publishing) của một bạn học viên KDP01

Success Story – Đức Phạm từ con số 0 đến $10000/ tháng

Câu chuyện của bạn Đức Phạm khi Dropship eBay bắt đầu bằng con số 0 Chào cả nhà, Dạo một vòng các group dropship thì mình thấy rất nhiều bạn newbie mới làm đều có một câu hỏi chung kiểu như “làm dropship ebay thì thu nhập đuợc bao nhiêu …

Đọc TiếpSuccess Story – Đức Phạm từ con số 0 đến $10000/ tháng