tutorial

ebay item location toihocdropship youtube banner e1560705782524

Boost Sales eBay 2019 Với Mẹo Điều Chỉnh Item Location Của Listing

Item Location là gì? Có rất nhiều thủ thuật boost sales ebay, và một trong số đó chính là chỉnh sửa Item Location. Item Location nói cho dễ hiểu chính là việc các bạn cho eBay và khách hàng biết sản phẩm của bạn nằm tại đâu trên nuớc Mỹ, từ đó ebay sẽ ưu …

Boost Sales eBay 2019 Với Mẹo Điều Chỉnh Item Location Của Listing Read More »

ebay business policies la gi

Ebay Business Policies là gì? Huớng dẫn sử dụng Business Policies

Ebay Business Policies là gì? Các bạn mới làm ebay thì nên kích hoạt tính năng Biz Policies này. Nó sẽ giúp các bạn quản lý 3 phương thức : Shipping, payment và return của toàn bộ listing của các bạn. Điều này giúp ích cho việc sau này bạn thay đổi thông tin thanh …

Ebay Business Policies là gì? Huớng dẫn sử dụng Business Policies Read More »